Privacy

B+B Vakmedianet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonlijke informatie die u verschaft. Uw gegevens worden gebruikt om u op een snelle en zorgvuldige manier te voorzien van relevante (vak)informatie.

Persoonsgegevens
Alleen gegevens die vrijwillig zijn gegeven door personen die de websites van Vakmedianet bezoeken, worden gebruikt. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om producten van B+B Vakmedianet te kopen.

B+B Vakmedianet legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht en kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over relevante producten en diensten van B+B Vakmedianet. Wanneer u daartegen bezwaar heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. B+B Vakmedianet verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt B+B Vakmedianet geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wanneer u meer informatie wilt over de manier waarop B+B Vakmedianet omgaat met uw gegevens kunt u contact met opnemen.

Wijziging van dit Privacy Statement
B+B Vakmedianet behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in juli 2012.

© B+B Vakmedianet