Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ethische aspecten

Gezondheid is een privézaak. Daarom is het goed om bij gezondheidsgerichte acties in de bedrijfsomgeving ook de ethische aspecten van gezondheid in het vizier te houden.

Enkele ethische aandachtspunten zijn:

    Vrijwilligheid. Kan de medewerker op een vrijwillige basis deelnemen aan gezondheidsactiviteiten en voorkomen we dat er druk is vanuit de organisatie, vanuit de leidinggevende of collega’s, met een zodanige invloed dat meedoen een verplichtend karakter heeft? Vrijblijvendheid. Staan er tegenprestaties tegenover deelnemen of juist het niet deelnemen aan gezondheidsactiviteiten? Aan deze gezondheidsinterventies mogen geen verwachtingen of werkgerichte ‘beloningen’ gekoppeld worden. Bijvoorbeeld dat medewerkers die deelnemen een betere beoordeling krijgen. Reikwijdte.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren