Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 26-03-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen ioniserende straling

Stralingshygiëne heeft als doel het minimaliseren van kansgebonden effecten en het voorkómen van niet-kansgebonden effecten. Internationaal, en dus ook binnen de Europese Gemeenschap, worden voor het omgaan met ioniserende straling een drietal uitgangspunten gehanteerd. Voor toepassingen van ioniserende straling is (op enkele uitzonderingen na) een vergunning nodig. In de aanvraag van de vergunning komt onder meer aan bod op welke wijze invulling is gegeven aan de drie hier genoemde uitgangspunten:

    De rechtvaardiging. Toepassing van ioniserende straling is pas dan toegestaan, als een nuttig doel wordt gediend dat belangrijker wordt geacht dan de ermee samenhangende nadelen. Bij de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren