Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 26-03-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wettelijk kader

De verantwoordelijkheid voor arbo- en verzuimbeleid is een werkgeverszaak, waarbij de personeelsvertegenwoordiging / ondernemingsraad beschikt over instemmingsrecht, adviesrecht of het recht op informatie. Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie geldt het instemmingsrecht. Bij het bespreken van het arbobeleid zou de stand van zaken met betrekking tot de RI&E een regelmatig terugkerend agendapunt moeten zijn.

Uitgangspunt is dat werknemers veilig en gezond kunnen werken tot aan het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd. Een werkgever heeft op grond van artikel 13 van de Arbowet een inspanningsverplichting. Het is een werkgeversverplichting inzicht te hebben in de arbeidsrisico’s en op welke wijze deze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren