Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding duurzaamheid

‘Duurzaamheidsdenken’, ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook wel ‘Duurzaam ondernemen’ of ‘responsible care’ zijn denkwijzen die een ander soort economie beogen. Niet de huidige economie waarbij grondstoffen via afval vernietigd worden en gebruik wordt gemaakt van fossiele energie, maar een meer ‘circulaire economie’ waarin grondstoffen worden hergebruikt en energie uit hernieuwbare bronnen (wind, zon, water, biomassa e.d.) afkomstig is. Daarnaast is er aandacht voor het menselijke aspect, zoals het voorkomen van kinderarbeid en het zorgen voor goede arbeids- en woonomstandigheden en meer gelijkheid op wereldschaal.

MVO is inmiddels het stadium van ideologie voorbij en wordt ook in het bedrijfsleven

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren