Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Belang van duurzaamheid

Het draait bij duurzaamheid dus om de 3 P’s: people (People: de sociale dimensie), planet (Planet: de ecologische dimensie) en profit (Profit: de economische dimensie). Deze worden hierna toegelicht inclusief enkele voorbeelden.

Planet: de ecologische dimensie

Bij de ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling gaat het erom het milieu zo te beschermen dat de ecologische functies ook over een langere periode in stand worden gehouden. Dit dient zodanig te gebeuren dat toekomstige catastrofen worden voorkomen en op een zodanig niveau dat toekomstige generaties ook de mogelijkheid hebben om op dezelfde manier van het milieu gebruik te maken als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren