Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 15-03-2017
  • Taakgebieden: Veiligheid, RIE

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen werkplekken met een verhoogd valrisico

    Als op hoogte wordt gewerkt, moet er aan de rand een minstens 1,00 m hoog leuning- of hekwerk zijn geplaatst; dit geldt altijd voor werkhoogten vanaf 2,50 m, en bij geringere hoogten als er sprake is van risicoverhogende factoren zoals water, bewegende delen of gevaarlijke obstakels onder de werkplek. Wanneer de werkzaamheden meer dan 4 meter vanaf de rand uitgevoerd worden, kan leuningwerk achterwege blijven. De regels en stijlen zijn zodanig geplaatst dat een kubus met een zijde van 0,47 m de openingen niet kan passeren (een gesloten plaatwerk mag ook). Het leuningwerk is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren