Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Contract arbodienst

Het is raadzaam om onderscheid te maken tussen het vastleggen van algemene afspraken in een contract (eventueel voor meerdere jaren) en een jaarlijks af te spreken dienstverleningsovereenkomst waarin de concrete, wederzijdse afspraken voor die periode worden vastgelegd. Een dergelijke dienstverleningsovereenkomst wordt ook wel een Service Level Agreement (SLA) genoemd.

Service Level Agreement arbodienst

Een SLA met concrete, zo mogelijk meetbare afspraken is een praktisch hulpmiddel bij het werken volgens de gemaakte afspraken en het volgen, evalueren en bijsturen van de dienstverlening. Maar het maken van concrete en meetbare afspraken is ook vaak het moeilijkste onderdeel van het afsluiten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren