Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitvoering

Operationele planning en beheersing

Algemeen

Voordat tot de uitvoering (de operationele bedrijfsvoering) kan worden overgegaan stelt een organisatie eerst de gevaren en de (rest-)risico’s vast. De norm ISO 45001stelt dat ‘processen’ dienen te worden vastgesteld om alle geïdentificeerde gevaren en risico’s in de uitvoering te kunnen beheersen. Het vaststellen van die ‘processen’ dient te gebeuren op basis van vast te stellen criteria. Dit hele proces dient zodanig te worden gedocumenteerd dat er op kan worden vertrouwd dat de ‘processen’ worden uitgevoerd zoals ze zijn gepland.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren