Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Praktische richtlijnen, methoden en hulpmiddelen

Methoden en hulpmiddelen

RASCI-methode

Een veelgebruikte methode om de rol van een functionaris aan te duiden, bij het vastleggen van processen is de zogenoemde RASCI-methode. De diverse bij het proces betrokken functionarissen worden ingedeeld in een van de vijf volgende categorieën:

R van Responsible

A van Accountable

S van Supportive

C van Consulted

I van Informed

Als voorbeeld van een RASCI wordt hier het proces van melden van bijna-ongevallen genoemd:

    de manager van de afdeling V&G is Accountable; een senior veiligheidskundige van de afdeling V&G is Responsible; de groep Supportive kan vele functionarissen omvatten namelijk iedereen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren