Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbeidsomstandighedenwet, inleiding

De regels met betrekking tot gezond en veilig werken in de Arbowet kennen sinds 1 januari 2007 een duidelijke scheiding tussen het publieke en het private domein. Tot het publieke domein behoren de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). De totstandkoming en handhaving daarvan zijn een verantwoordelijkheid van de overheid.

In het publieke domein worden heldere en concrete doelvoorschriften opgenomen waaraan zoveel mogelijk gezondheids- of veiligheidskundige (grens)waarden gekoppeld zijn. Zij omschrijven het te bereiken beschermingsniveau van werknemers tijdens de arbeid en de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) ziet hierop toe. De beleidsregels die onder de ‘oude’

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren