Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbobesluit, -regeling en -beleidregels

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een raam- of kaderwet en geeft nagenoeg alleen de kaders aan waarbinnen de wet moet functioneren. Nadere uitwerking heeft plaatsgevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (een algemene maatregel van bestuur) en de Arbeidsomstandighedenregeling (een ministeriële regeling). Hierna Arbobesluit en Arboregeling. Verder bestaan er nog beleidsregels die nadere invulling geven aan het stelsel. De afspraken die door werkgever en werknemers in Arbocatalogi zijn vastgelegd en opgenomen zijn in de Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervullen in feite de functie die eerst door de beleidsregels van de overheid werd vervuld. Verder zijn met name de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren