Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Betekenis praktijknormen

Indien in wet- en regelgeving wordt verwezen naar normalisatienormen geschiedt dit doorgaans op een niet dwingende wijze. Dit heeft te maken met het feit dat op dergelijke normen doorgaans auteursrecht rust en alleen tegen betaling verkrijgbaar zijn. Dat neemt niet weg dat dergelijke normen belangrijk zijn om tot een adequate invulling te komen van minder goed uitgewerkt bepalingen in de wet- en regelgeving. In de toelichting op de wet- en regelgeving wordt wel vaak verwezen naar normalisatienormen. Daaraan voldoen geeft dan een bewijsvermoeden dat aan het wettelijk voorschrift is voldaan. Voorbeelden van dergelijke normen zijn (NEN) norm of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren