Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Civielrechtelijke aansprakelijkheid

Ieder draagt zijn eigen schade. Dat is het uitgangspunt in ons aansprakelijkheidsrecht. Wil iemand zijn geleden schade door een ander vergoed krijgen, dan moet hij daarvoor goede redenen aanvoeren. Deze redenen worden onder meer gegeven in het aansprakelijkheidsrecht. Maar er bestaat niet zonder meer een recht op schadevergoeding: men moet wel een grond aangeven om daarop een beroep te kunnen doen. Wanneer er sprake is van een bepaalde contractuele relatie — werknemer/werkgever, koper/verkoper — en er gaat iets mis waardoor één van de partijen schade lijdt, dan kan de partij die schade lijdt de andere partij aanspreken op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren