Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Dynamische RI&E

Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) wordt vaak gemaakt aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. De inhoud van de RI&E moet aan eisen voldoen, de vorm kan vrij worden gekozen. De RI&E hoeft niet per definitie één rapport te zijn, maar kan een samenstel zijn van diverse vormen van arbobrede, specifieke of onderwerpsgewijze (schriftelijk) adviezen en rapportages die afzonderlijk bijdragen aan de risicobeheersing: het RI&E dossier. Bepaalde reguliere activiteiten zijn te beschouwen als een onderdeel van de RI&E zoals brandveiligheidsinspecties en (maatwerk)adviezen. Enkele concrete voorbeelden van de samenstelling van een RI&E dossier zijn:

    resultaten en verbeterpunten, bijvoorbeeld uit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren