Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Specifieke en verdiepende RI&E’s

Op daken moet onderhoud worden gepleegd. Dit geldt voor het dak zelf alsmede de hierop aanwezige installaties. Om dit veilig en gezond te kunnen doen, moeten de juiste veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. In Europees verband is bepaald dat op ‘nieuwe’ daken passende voorzieningen aanwezig moeten zijn, om een veilige en gezonde werksituatie te creëren tijdens voorzienbaar onderhoud en beheer van daken (EU-richtlijn 92/57). Op bestaande gebouwen ontbreken veelal de veiligheidsvoorzieningen. In een dak-RI&E zijn de risico's weergegeven en geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan om de risico's weg te nemen. Ook brandveiligheid-RI&E’s kunnen op deze wijze worden aangepakt.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren