Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Competenties van bedrijfshulpverleners

De competenties waarover bedrijfshulpverleners moeten beschikken worden bepaald door de taken die zij moeten uitvoeren. Het verlenen van eerste hulp bij kleine snijwonden vraagt om andere competenties dan het langdurig stabiliseren van zwaargewonden (bijvoorbeeld bij een ongeval ver van de bewoonde wereld).

Competenties worden aangeleerd door opleiding en training en onderhouden door oefening. Dit betekent: hoe uitgebreider het taakgebied, des te meer opleiding, training en oefening noodzakelijk is. Het opleidings- en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren