Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Meestal wordt bij de invulling van de bedrijfshulpverleningsorganisatie eerst gekeken naar de mensen: hoeveel zijn er nodig en wat moeten ze kunnen?

Op basis van de opgestelde scenario’s kan worden vastgesteld hoeveel mensen nodig zijn om de daaruit volgende hulpverleningstaken uit te voeren. Het scenario waarbij de meeste hulpverleners nodig zijn, is dan maatgevend. Professionele hulpverleners werken meestal in tweetallen. Dit is ook voor de bedrijfshulpverlening een goede richtlijn, veel taken zijn niet alleen beter uitvoerbaar met zijn

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren