Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Auteur: W. van Alphen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen biologische agentia

In dit onderdeel worden maatregelen besproken die zowel kunnen worden getroffen bij het doelbewust werken met biologische agentia als in situaties waarin zij niet een expliciet onderwerp van het werk vormen. Hierbij wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd: preventie, minimaliseren van de risico’s en bescherming van de werknemer.

De risicobeheersingsmaatregelen worden in drie categorieën ingedeeld:

  • technische voorzieningen;

  • organisatorische maatregelen;

  • gedragsmaatregelen.

Technische voorzieningen

Bij microbiologisch werk moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van micro-organismen uit een zo laag mogelijke risicocategorie (zie Arbowetgeving), zoals materiaal uit categorie 1 (voor de mens niet-gevaarlijke micro-organismen).

Ontwerp van de werkplek

Een goed ontwerp van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren