Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Auteur: W. van Alphen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen biologische agentia

Arbowetgeving

De regelgeving voor werkzaamheden waarbij blootstelling aan biologische agentia kan worden verwacht, is opgenomen in het Arbobesluit. Arbocatalogi kunnen als leidraad dienen voor de praktische uitvoering van de wettelijke regels, bijvoorbeeld de eerder genoemde arbocatalogus VVT, Biologische agentia.

Onder biologische agentia verstaat het Arbobesluit alle micro-organismen, inclusief de genetisch gemodificeerde, en verder alle celculturen en parasieten die bij de mens ziekten kunnen veroorzaken. Het besluit is van toepassing als er gericht en doelbewust met biologische agentia wordt gewerkt en als deze agentia slechts een bijverschijnsel van het werk vormen. Voor de tweede groep gelden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren