Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving fysieke belasting

De Europese Richtlijn 90/269/EEG betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers is verwerkt in het Arbobesluit.

Artikel 5.2 Arbobesluit verplicht de werkgever te voorkomen dat fysieke belasting gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer. De werkgever kan hierbij aandacht schenken aan de organisatie van het werk, de inrichting van de werkplek en het aanpassen van de productie- of werkmethode. Daarnaast kan hij de werknemer hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen geven.

Als de risico’s redelijkerwijs niet kunnen worden voorkomen, moeten zij in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren