Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie en -evaluatie fysieke belasting

Manieren van onderzoek

Er zijn voor fysieke belasting verschillende invalshoeken om deze in kaart te brengen. Dit hangt af van de behoefte aan details en van de variatie in handelingen in een functie. Op basis van eerder genoemde Europese wetgeving heeft TNO een methode ontwikkeld op basis van bestaande, voor leken minder toegankelijke instrumenten. Op basis van een Checklist Fysieke Belasting worden eventuele knelpunten zichtbaar gemaakt. Deze aanpak is zeer geschikt voor Participatieve Ergonomie.

Als er een knelpunt aanwezig is wordt doorverwezen naar een specifieke tool.

Vanuit de EU Richtlijn 90/269/EEG zijn er, op basis

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren