Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing fysieke belasting

Bij voorkeur wordt de arbeidshyiënische strategie gebruikt bij het denken over oplossingen.

  • aanpakken aan de bron; meestal mechanisatie in het geval van fysieke belasting;

  • afschermen van de bron; hulpmiddelen en werkplekverbetering;

  • blootstelling verminderen; andere taken aan de functie toevoegen die minder belastend zijn;

  • persoonlijke beschermingsmiddelen; bij fysieke belasting geeft alleen een exoskelet (een exoskelet of uitwendig skelet is een omhulling, dat dient ter bescherming van het lichaam) bewezen reductie;

  • gedragsverandering van werknemers.

In het onderstaande overzicht wordt een aantal oplossingsrichtingen voor tillen en dragen, en duwen en trekken beschreven waarbij een onderverdeling in organisatie, techniek en gedrag wordt gehanteerd. Voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren