Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsveiligheid, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen administratieve werkplekken

Teneinde risico’s voor gezondheid en veiligheid van de medewerkers te beperken moeten in de eerste plaats maatregelen worden genomen om werkzaamheden en werkplekken zodanig te ontwerpen dat deze geen of minimale risico’s genereren. Daarnaast moeten bestaande werkomstandigheden periodiek worden beoordeeld op het vóórkomen van mogelijke risico’s en zo nodig fysieke en organisatorische maatregelen worden getroffen om deze risico’s te minimaliseren.

Te nemen maatregelen liggen op het gebied van het gebruik van de werkruimte met de facilitaire voorzieningen, de apparatuur waarmee gewerkt wordt, de organisatie van het werk en het meubilair dat de medewerkers ter beschikking staat.

In

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren