Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico’s laboratoria

In labs wordt in meer of mindere mate met gevaarlijke stoffen gewerkt. In het hoofdstuk Gevaarlijke stoffen onder Risico's zijn de risico’s van chemische stoffen nader beschreven. In laboratoria wordt meestal met relatief kleine hoeveelheden gewerkt in een goed geventileerde omgeving. Blootstelling vindt met name plaats bij incidenten. Denk bijvoorbeeld aan het omstoten of laten vallen van een chemicaliënfles. Andere vaker voorkomende incidenten zijn spatten in het oog of op de huid, incidenten met slecht werkende afzuigvoorzieningen en lekkage van de handschoenen. Toch komt het ook voor dat voor specifieke stoffen bij specifieke werkzaamheden de grenswaarde wordt overschreden.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren