Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen laboratoria

Zwangerschap en borstvoeding

Conform het Arbobesluit art. 4.108 mogen werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven niet worden blootgesteld aan lood, loodverbindingen en mutagene stoffen die het kind kunnen schaden. Ook mogen zij alleen werken met Rubellavirus of Toxoplasma als gebleken is dat zij daarvoor immuun zijn (art. 4.109).

Zeer zorgwekkende stoffen

Voor zeer zorgwekkende stoffen gelden extra regels. In verband hiermee zijn meerdere lijsten in omloop. Binnen de REACH-wetgeving zijn criteria vastgelegd ter identificatie van zeer zorgwekkende stoffen (artikel 57 van de REACH Verordening (EG) 1907/2006). Meer achtergrond over de gebruikte criteria vindt u op de site

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren