Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen werkplekken in de infratechniek

Vanwege de vele gevaren in de infratechniek zijn er verschillende normen en richtlijnen ontwikkeld. Dit zijn internationale, Europese en Nederlandse normen. Deze vormen een nuttige aanvulling op de Arbowetgeving.

Daarnaast zijn eigen normen ontwikkeld door:

    ProRail (erkenningsregelingen voor werken aan het spoor). Netbeheer Nederland (voor werken aan kabels en leidingen van netbeheerders, zoals bijvoorbeeld Alliander, Stedin en Enexis). Bouwend Nederland (algemeen infrawerk). Techniek Nederland (voormalig Uneto-VNI) (installatiebranche). Stichting Railalert (railinfra beheerders). CROW (voor verkeersmaatregelen en vervuilde grond). Volandis (opvolger van Stichting Arbouw voor algemene arbo-informatie). Het Kadaster (het beheren van leidinginformatie, uitwisseling tussen de grondroerder en de kabel- en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren