Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Auteur: D. van Wieringen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding ex-situ bodemsanering

Van ex-situ bodemsanering wordt gesproken als de aanwezige bodemverontreiniging wordt ontgraven en de vrijkomende verontreinigde grond wordt afgevoerd om elders gereinigd te worden. Het uitvoeren van een ex-situ bodemsanering wordt ook wel conventionele grondsanering genoemd. Bij het uitvoeren van een conventionele bodemsanering is soms ook een grondwateronttrekking nodig om het grondwaterniveau te verlagen. De grond

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren