Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Auteur: D. van Wieringen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico’s ex-situ bodemsanering

Voorafgaand aan een conventionele bodemsanering of het graven in verontreinigde grond is een bodemonderzoek uitgevoerd waarbij de verontreinigingen in kaart zijn gebracht. Bij het bodemonderzoek kan specifiek gekeken worden naar de aanwezigheid van asbest in de grond. Het is vooral van belang dat het uitgevoerd bodemonderzoek aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden, bijvoorbeeld qua diepte van de graafwerkzaamheden en de mogelijke invloed van het grondwater. Tijdens het uitvoeren van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren