Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Auteur: D. van Wieringen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen ex-situ bodemsanering

Bij het werken met bodemverontreinigingen worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te minimaliseren.

Een conventionele bodemsanering kan ook functioneel worden uitgevoerd. Hierbij wordt alleen de hoogst noodzakelijk verontreinigde grond weggehaald en blijft de grond die geen direct risico oplevert achter. Er wordt dan gesproken van een restverontreiniging. Ook is het mogelijk dat de bodemverontreiniging alleen wordt afgedekt door middel van een signaleringsdoek en bijvoorbeeld een laag schone grond. Dit wordt een leeflaag genoemd. In dit geval blijft de bodemverontreiniging achter. De onderstaande normen en richtlijnen zijn ook van toepassing op werkzaamheden die

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren