Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Auteur: D. van Wieringen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen in-situ bodemsanering

Bij het werken met bodemverontreinigingen worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te minimaliseren. Bij het installeren en onderhouden van een in-situ bodemsanering blijven de veiligheidsklassen en maatregelen onverminderd van kracht.

    In een grondwaterzuivering dient een logboek aanwezig te zijn waarin het onderhoud is beschreven en waar de bezoekers zich registreren. Zorg op locatie voor beschrijving van de grondwaterzuivering. De installatie moet beveiligd zijn tegen storingen. Storingen in een grondwaterzuivering moeten worden gesignaleerd en geregistreerd. Zorg dat bemonsteringskranen, afsluiters en putten goed toegankelijk zijn. Zorg dat de installatie logisch is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren