Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: J.N. Schouten
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Productrichtlijnen

Met de Europese richtlijnen die zich richten op de veiligheid van machines (productveiligheidsrichtlijnen), zijn de productveiligheidseisen van alle aangesloten landen volledig geharmoniseerd. De nationale overheden zetten de richtlijnen om in nationale wetgeving; ze mogen geen aanvullende eisen stellen. De richtlijnen hebben derhalve vooral een economische doelstelling: immers, door binnen de EU productveiligheidseisen te harmoniseren, worden handelsbelemmeringen weggenomen. Producenten van producten buiten de EU moeten aantonen dat hun producten voldoen aan de gestelde eisen. In deze paragraaf worden de belangrijkste richtlijnen in het kort beschreven.

Het Warenwetbesluit Machines

Het Warenwetbesluit Machines is de Nederlandse implementatie van de Machinerichtlijn 2006/42/EG die

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren