Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: H. Kleijburg
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Leidingdichtvriesapparatuur

Door installateurs en loodgieters wordt leidingdichtvriesapparatuur toegepast voor met name onderhoudswerkzaamheden. Met deze apparatuur kan een ijsprop in een leiding worden gevroren, waardoor een plaatselijke reparatie aan het leidingsysteem kan worden uitgevoerd. Het tijdrovende aftappen van het leidingsysteem kan zo komen te vervallen. Dit proces wat plaatsvindt heet adiabatische expansie, door het verdampen en de snelle toename in volume van het koelmiddel, wordt de temperatuur verlaagd.

Risico's

    De vriesmiddelen die worden gebruikt, kunnen giftig zijn. Sommige vriesmiddelen kunnen bij contact met open vuur ontleden tot giftige ontledingsproducten. De verdampingsproducten van de vloeibare vriesmiddelen zijn zwaarder dan lucht en bereiken direct na

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren