Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: H. Kleijburg
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Autogeen lassen en snijden

Onder autogene las- en snijwerkzaamheden wordt verstaan lassen of snijden met brandbare gassen in combinatie met (lucht)zuurstof en het heetstoken van materialen. Brandbare gassen zijn bijvoorbeeld:

  • acetyleen;

  • propaan;

  • aardgas.

Voor de eigenschappen van deze gassen wordt verwezen naar Gevaarlijke stoffen.

Risico's

De risico's bij het uitvoeren van autogene las- en snijwerkzaamheden bestaan uit:

  • brand- en explosiegevaar;

  • blootstelling aan schadelijke dampen;

  • lawaai;

  • overmatige hitte.

Brand- en explosiegevaar

De eigenschappen van brandbare gassen, in combinatie met lucht of zuurstof, worden besproken in Gevaarlijke stoffen. Met het uitvoeren van de werkzaamheden hangen allerlei gevaren samen. Zo kunnen vrijkomende hete metaaldelen, spetters en vonken in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren