Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen veiligheids- en gezondheidssignalering

In de arbowetgeving en normen wordt voorgeschreven hoe bepaalde signaleringsborden eruit moeten zien. In enkele specifieke gevallen wordt ook gedetailleerd voorgeschreven hoe en in welke situaties de borden moeten worden gebruikt.

Naast werknemers hebben ook bezoekers, hulpverleners (brandweer) en bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel behoefte aan eenduidige en begrijpbare informatie. Dat vergroot de herkenbaarheid van deze borden.

De signalering wordt uitgevoerd door middel van eenvoudige pictogrammen zonder overbodige details. De minimumvereisten zijn vastgelegd in Europese normen. Afmetingen zijn niet vastgelegd, maar wel de verhouding tussen achtergrondkleur en kleur van de signalering (zie Middelenoverzicht signaleringsborden).

De Nederlandse Vereniging

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren