Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen veiligheids- en gezondheidssignalering

Om wildgroei, overmatig gebruik en een te grote diversiteit aan veiligheids- en gezondheidssignaleringen te voorkomen, is het verstandig om binnen een bedrijf afspraken te maken over de typen borden, de wijze van gebruik en de taken van de diverse betrokkenen. Volgens de Arboregeling moet de risico-inventarisatie en -evaluatie duidelijk maken of en zo ja, in hoeverre er maatregelen moeten worden genomen.

Aandachtspunten:

    Borden moeten, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld worden geïnstalleerd. Signalering moet alleen worden gebruikt als deze een toegevoegde attentiewaarde heeft. De borden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren