Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheidssignalering is geen op zichzelf staande verzameling van borden, het behoort als een systeem te functioneren door toepassing van:

  • (ISO/NEN) genormeerde veiligheidstekens waarmee de eenduidigheid en herkenbaarheid is geborgd;

  • eenduidige signaleringen voor vluchtwegen, brandbestrijdings- en reddingsmiddelen, gevaren, verboden en geboden;

  • herkenbare veiligheidssignalering door geen andere signaleringen (zoals bewegwijzering of andere instructies) in dezelfde kleuren en vormen uit te voeren.

De basis van een goed veiligheidssignaleringssysteem is de risico-inventarisatie en -evaluatie, die ook volgens de Arbowet verplicht is. De risico-inventarisatie en -evaluatie geeft aan waar veiligheids- en gezondheidssignalering noodzakelijk is.

Aandachtspunten bij het aanbrengen van de signalering:

    Borden moeten,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren