Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Hannelie Pleij
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen opslag van gevaarlijke stoffen

PGS 15

De voorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn gepubliceerd in PGS 15 (PGS: Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen). De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen kent ongeveer dertig verschillende PGS-bladen. PGS 15 heeft betrekking op de brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid bij de (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en is van toepassing in nieuwe situaties of bij een herziening van de vergunning voor de Wet Milieubeheer of van de Omgevingsvergunning. Bij vergunningaanvraag volgens de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), waarbij de voorschriften uit de PGS-reeks worden gehanteerd, zijn er raakvlakken met veel verschillende soorten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren