Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Koen Zonneveld
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechten OR op het gebied van VGM

In het volgende overzicht zijn de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad op arbo-gebied weergegeven. Daarbij ligt de nadruk op het proces van samenwerken, en communiceren. Ook het Arbobesluit noemt een aantal specifieke zaken waarover de werkgever de OR inlicht. Aangeraden wordt om bij het opstellen van de RI&E ook aandacht te schenken aan de medezeggenschap. Dit geldt voor het proces in het algemeen, maar ook voor de specifieke risico’s en het inlichten van de werknemers zoals in de wet is omschreven.

Informatierecht Wet op de ondernemingsraden (WOR): Artikel 31, lid 1 WOR : alle

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren