Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Drs. H. W. Piekaar
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

De aanpak van het groeiend aantal arbeidsongeschikten en het hoge ziekteverzuim staat al jaren hoog op de beleidsagenda in Nederland. Met substantiële veranderingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen, met name door de toenemende privatisering van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, is het accent verschoven van inkomensbescherming naar activering en re-integratie. De overheid streeft naar een ‘participatiemaatschappij’ waarin iedereen naar vermogen werkt. De verantwoordelijkheid voor een effectief verzuim- en re-integratie beleid is daarmee ook meer en meer verschoven naar werkgevers en werknemers zelf. Als een medewerker ziek is, doen werkgever en werknemer er dan ook alles aan om snelle werkhervatting mogelijk te maken, niet alleen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren