Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Drs. H. W. Piekaar
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Middelen ziekteverzuim en re-integratie

Een (ziekte)verzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en de bedrijfscultuur. Om de betrokkenheid van werknemers te versterken, moet voor het instellen, wijzigen of intrekken van een ziekteverzuimbeleid, instemming verkregen worden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Verplichting

Het voeren van een ziekteverzuimbeleid vloeit voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en is nader uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9). Volgens dit artikel adviseert de arbodienst of de bedrijfsarts, afhankelijk of de maatwerkrekening of de vangnetregeling geldt, inzake het voeren van een gestructureerd, systematisch en adequaat arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. De arbodienst of bedrijfsarts

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren