Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Drs. H. W. Piekaar
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Organisatiebeleid

Preventief verzuimbeleid

Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Dit is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet en nader uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.9 Arbobesluit). Volgens dit artikel adviseert de arbodienst of de bedrijfsarts over het voeren van een gestructureerd, systematisch en adequaat arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Het voorkomen en beperken van ziekte is een doelstelling van het arbobeleid.

Een effectief ziekteverzuimbeleid bestaat uit een aantal onderdelen:

    Ziekteverzuimpreventie: als het arbobeleid ingaat op collectieve, arbeidsgebonden ziekteverzuimpreventie, dan kan het ziekteverzuimbeleid zich richten op de preventie van ziekte meer in het algemeen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren