Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Koen Zonneveld
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding medezeggenschap

De OR kan grote invloed uitoefenen op het arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid van de onderneming (het bedrijf of de instelling waarvoor de OR is ingesteld). Zowel de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) als de Arbowet bieden hiervoor aanknopingspunten. Allereerst kan de OR de discussie aangaan met de bestuurder over de visie op veilig en gezond werken. Is het voor de OR en de bestuurder voldoende om minimaal te voldoen aan wet- en regelgeving of is het de ambitie om een zo veilig en gezond mogelijk bedrijf of instelling te zijn, ongeacht – of zelfs verdergaand dan – wat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren