Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. S.M. van der Minne
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Van wet naar praktijk

De Arbowet gaat uit van samenwerking tussen werkgever en werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zo schenkt de wet aandacht aan de bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers in deze samenwerking. Daarnaast komen de rechten met betrekking tot deskundige bijstand en bedrijfshulpverlening aan bod. Ook in andere artikelen komt de medezeggenschap aan de orde, omdat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging daarin expliciet wordt genoemd (zoals de voortgang van het plan van aanpak om de risico’s te beheersen), of omdat de invulling

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren