Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Koen Zonneveld
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Van wet naar praktijk

De Arbowet gaat uit van samenwerking tussen werkgever en werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zo schenkt de wet aandacht aan de bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers in deze samenwerking. Daarnaast komen de rechten met betrekking tot deskundige bijstand en bedrijfshulpverlening aan bod. De OR heeft overeenstemmingsrecht als de onderneming een andere vorm van arbodienstverlening wil dan een Arbodienst, bijvoorbeeld alleen een contract met een bedrijfsarts. Dat overeenstemmingsrecht in de Arbowet is nog sterker dan het instemmingsrecht uit de WOR: als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren