Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad

Informatierecht

De ondernemingsraad heeft recht op alle informatie over de arbeidsomstandigheden. De formele aanspreekpartner is de bestuurder. Deze term komt uit de WOR, de Arbowet spreekt van ‘werkgever’. Andere feitelijke bronnen van informatie zijn interne deskundigen (zoals arbocoördinator als het bedrijf die heeft, de verplichte preventiemedewerker(s) en bedrijfshulpverleners) en externe deskundigen (arbodienst, OR-trainers).

Volgens de Arbowet moet de werkgever een exemplaar van de risico-inventarisatie en -evaluatie aan de ondernemingsraad sturen.

Instemmingsrecht

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het tot stand komen van regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden (WOR, artikel 27 lid 1 onder d).

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren