Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad

Informatierecht

De ondernemingsraad heeft recht op alle informatie over de arbeidsomstandigheden. De formele aanspreekpartner is de bestuurder. Deze term komt uit de WOR, de Arbowet spreekt van ‘werkgever’. In de praktijk wordt het informatierecht (in de terminologie van de WOR) of het overleg (volgens de Arbowet) vaak gedelegeerd aan P&O (voor het beleid) en de facilitymanager (voor de aanwezige voorzieningen). Andere feitelijke bronnen van informatie zijn interne deskundigen (zoals veiligheidskundigen en bedrijfshulpverleners) en externe deskundigen (arbodienst, or-trainers).

Volgens de Arbowet moet de werkgever een exemplaar van de risico-inventarisatie en -evaluatie aan de ondernemingsraad sturen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren