Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Relatie van de ondernemingsraad met de arbodienst en met de Inspectie SZW

De relatie met de arbodienst is voor de ondernemingsraad belangrijk. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de overeenkomst met de arbodienst en bij de evaluatie van de overeenkomst en de uitvoering daarvan door de arbodienst, voor zover de arbodienst die uitvoert. Weliswaar is de bepaling daartoe niet teruggekomen in het nieuwe artikel 14 van de Arbowet, maar op basis van de WOR heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij alle arbogerelateerde regelingen (WOR, artikel 27 lid 1 onder d).

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren