Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. S.M. van der Minne
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Medezeggenschap in communicatie over arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet moet de werkgever zorgen voor voorlichting en onderricht. Ook moet de werkgever toezicht uitoefenen. De invulling van die verplichtingen maakt deel uit van het arbobeleid. De ondernemingsraad heeft daarin instemmingsrecht (zie ook Instemmingsrecht).

Voorlichting komt neer op het geven van relevante informatie over veiligheid en gezondheid op het werk, het creëren van veiligheidsbewustzijn. Omdat de term ‘voorlichting’ wat zwaar klinkt en in de praktijk weinig wordt betrokken op de kleinere risico’s, kan ook worden gesproken van ‘informatie’.

Onderricht komt neer op het leren omgaan met de risico’s. Voor een aantal risico’s betekent

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren