Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: W. Zwaard, M. van der Steeg
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen gevaarlijke stoffen

REACH

REACH is de afkorting van Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen, waarvan zij minimaal 1000 kilo per jaar produceren of importeren, registreren. Een bedrijf moet in principe van iedere stof die zij produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten alle risico’s kennen en de maatregelen benoemen (en deze voor het eigen bedrijf ook nemen) om deze risico’s te beheersen. Deze informatie komt in het veiligheidsinformatieblad. Verkopers van gevaarlijke stoffen moeten dit Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeven aan professionele gebruikers. Op basis van REACH en de Arbowet moet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren