Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: E. Marinus
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen geluid

De Europese richtlijn over de risico’s van lawaai (2003/10/EG) is opgenomen in het Nederlandse Arbobesluit. De regels bevatten bepalingen die erop gericht zijn om de blootstelling van werknemers aan schadelijk geluid (lawaai) tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

De bestaande voorschriften zijn uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van de dagelijkse blootstelling van de werknemer aan lawaai. De dagelijkse blootstelling is de gemiddelde dagbelasting aan lawaai, ook wel de dagdosis of het geluidsexpositieniveau genoemd.

De blootstelling van de werknemer – waarbij rekening gehouden mag worden met het effect van gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen – mag in geen geval

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren