Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: E. Marinus
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen geluid

Voorkomen of beperken van lawaaiblootstelling

Maatregelen ter beperking van de lawaaiblootstelling moeten bij voorkeur zijn gericht op het wegnemen van de risico’s bij de bron of het beperken van de risico’s, de zogenoemde arbeidshygiënische strategie. Hierbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de huidige stand en beschikbaarheid van de stand der techniek. Het beoordelen van de technische mogelijkheden is een taak van de werkgever. Uiteraard dient hierbij overleg plaats te vinden met de (vertegenwoordigers van de) werknemers. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om andere deskundigen in te schakelen of om de stand van de techniek in de eigen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren