Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: ir. C. Out
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Thermisch binnenklimaat – Normen en Richtlijnen

Algemene thermische behaaglijkheid – Normen en Richtlijnen

Hieronder worden de wettelijke eisen, normen en richtlijnen weergegeven die relevant zijn voor de algemene thermische behaaglijkheid.

Opgemerkt wordt dat in Bouwbesluit 2012 geen eisen opgenomen zijn ten aanzien van de temperatuur in gebouwen.

Arbeidsomstandighedenbesluit

In het Arbeidsomstandighedenbesluit is in artikel 6.1 lid 1 de volgende, algemene, bepaling opgenomen ten aanzien van algemene thermische behaaglijkheid:

“Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren